Kết quả hội chẩn của Nguyễn Thị Quỳnh (4,5 tuổi)

Kết quả hội chẩn của 

Bệnh nhân:Nguyễn Thị Quỳnh (4,5 tuổi)

Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh

Vào viện : Ngày 17/06/2003

Tại khoa (Ngày 16/07/2003)

1. Bệnh nhiễm trùng

+ Lao: chụp phổi không TT, Mantoux (-)

+ Nhiễm khuẩn máu: Cấy máu (-)

+ SR: Xét nghiệm 4 lần (-), điều trị thử không đáp ứng;

+ HIV (-)

+ NK tiết niệu (-)

+ NK mủ sâu: SA màng tim, gan thận (-)

+ Nhiễm KST đặc hiệu (Kala – Azza) không TS tiếp xúc, lách đồ bình thường;

2. Bệnh máu:

+ Huyết tán: Cường lách, có tan máu thử phát tại lách, sốt?

+ Thalassemia, Histocytose X: Tuỷ đồ, lách đồ (-)

3. Bệnh hệ thống: Xét nghiệm (-)

4. Bệnh chuyển hoá: không tìm thấy bất thường tại lách, tuỷ – Gaucher: loãng xương, chậm phát triển tinh thần, vận động, lách rất to, thiếu máu;

5. Bệnh tuần hoàn lách – cửa: SÂ bình thường

6. Bệnh khối U tại lách: SA (-);

Điều trị: Kháng sinh tĩnh mạch, kết hợp truyền máu 2 lần, Fancidar 2 tuần, truyền dịch đạm;

Tại Viện (Ngày 17/07/2003)

+ Điều trị thử bằng Preduisolon

+ Sốt có thể là đợt nhiễm trùng cơ hội và CRP tăng khi sốt, CRP giảm khi không sốt;

+ Đề nghị khám lại chuyên khoa Lý liệu pháp

+ Chỉ định cắt lách

+ Xét nghiệm định lượng Ig;

+ Bệnh nhân nghèo – đề nghị miễn giảm viện phí

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *