Bệnh nhân hội chẩn trong tuần Archive

TÓM TẮT BỆNH ÁN Nguyễn Thị Quỳnh – Nữ – 4 tuổi

TÓM TẮT BỆNH ÁN Bệnh nhân        : Nguyễn Thị Quỳnh – Nữ – 4 tuổi Địa chỉ              : Đông triều, Quảng ninh Vào viện           : 17/6/2003 Lư do vào viện: Viện Lao chuyển, D Thiếu máu, lách to             Bệnh sử: –         Từ 3/2002: sốt nóng, không rét, 39-400C, liên tục cả ngày đêm, mỗi đợt » 1/2 tháng, tự hết sốt » 7-10 ngày. –         Từ 4/2002-12/2002: điều trị

Kết quả hội chẩn của Nguyễn Thị Quỳnh (4,5 tuổi)

Kết quả hội chẩn của  Bệnh nhân:Nguyễn Thị Quỳnh (4,5 tuổi) Địa chỉ: Đông Triều, Quảng Ninh Vào viện : Ngày 17/06/2003 Tại khoa (Ngày 16/07/2003) 1. Bệnh nhiễm trùng + Lao: chụp phổi không TT, Mantoux (-) + Nhiễm khuẩn máu: Cấy máu (-) + SR: Xét nghiệm 4 lần (-), điều trị thử