Mô hình tổ chức

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

TS. Khu Thị Khánh Dung

Phó Giám đốc

BS. Trần Phan Dương

Phó Giám đốc

 AHLĐ. PGS. TS Nguyễn Thanh Liêm

Giám đốc 

 TS. Lê Thanh Hải

Phó Giám đốc 

mô hình

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *