Địa chỉ liên hệ

DANH SÁCH CÁC KHOA PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

101

Phòng Tổ chức – Cán bộ

Số ĐT: 84.343700/226/280Email: nip_vn@hn.vnn.vn

ThS – BS Trần Minh Tân


102

Phòng KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Số ĐT: 84.4.8343700 – 220Email: nip_vn@hn.vnn.vn

BS. Vũ Quư Hợp


103

Phòng Hành chính – Quản trị

Số ĐT: 84.343700/266/294/269Email: nip_vn@hn.vnn.vn

CNh Đoàn Duy Bùng


14

Phòng TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Số ĐT: 84.4.8343700 (222 – 224)Email: nip_vn@hn.vnn.vn

Cử nhân. Trịnh Ngọc Hải


105

Phòng CHỈ ĐẠO TUYẾN

Số ĐT: 84.4.8343700 (319)Email: lilyvo@hotmail.com

TS. Vơ Thị Kim Huệ


106

Phòng ĐIỀU DƯỠNG

Số ĐT: 84.4.8343700 (268)Email: nip_vn@hn.vnn.vn

Cử nhân. Phạm Thu Hà


108

Phòng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số ĐT: 84.4.8343700 (336)Email: thevinhnhp@yahoo.com

Ks. Nguyễn Thế Vinh


111

Khoa Vật lư trị liệu – Phục hồi chức năng

Số ĐT: 84.7.750353Email: niprehabilitation@yahoo.com

TS. BS. Trần Thu Hà


113

Khoa Sơ sinh

Số ĐT: 84.343700/219Email: nip_vn@hn.vnn.vn

BS. Khu Thị Khánh Dung


114

Khoa Hồi sức cấp cứu

Số ĐT: 84.343700/282Email: nip_vn@hn.vnn.vn

ThS. BS. Lương Thị San


115

Khoa Ngoại

Số ĐT: 84.343700/228/ 229/ 230Email: nip_vn@hn.vnn.vn

PGS. TS. Nguyễn Thanh Liêm


117

Khoa Tiêu hoá

Số ĐT: 84.343700/232/233Email: nip_vn@hn.vnn.vn

PGS. Nguyễn Gia Khánh


120

Khoa Tim mạch

Số ĐT: 84.343700/236Email: nip_vn@hn.vnn.vn

TS Phạm Hữu Hoà


122

Khoa Nội tiết – Chuyển hoá – Di truyền

Số ĐT: 84.343700/239Email: nip_vn@hn.vnn.vn

TS. Nguyễn Thị Hoàn


123

Khoa Thần kinh

Số ĐT: 84.343700/241Email: nip_vn@hn.vnn.vn

PGS. TS Ninh Thị Ứng


125

Khoa Hô hấp

Số ĐT: 84.343700/244/245Email: nip_vn@hn.vnn.vn

Bs. Nguyễn Văn Lộc


127

Khoa Tâm thần

Số ĐT: 84.343700/302Email: nip_vn@hn.vnn.vn

ThS Quách Thuư Minh


135

Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Số ĐT: 84.343700/239Email: nip_vn@hn.vnn.vn

Bs. Nguyễn Quang Ứng


138

Pḥng khám Đa khoa

Số ĐT: 84.343700/254/255Email: nip_vn@hn.vnn.vn

Bs. Cấn Phú Nhuận


142

Khoa Xét nghiệm huyết học

Số ĐT: 84.343700/259Email: nip_vn@hn.vnn.vn

TS. BS. Dương Bá Trực


143

Khoa Truyền máu

Số ĐT: 84.343700/253Email: nip_vn@hn.vnn.vn

BS. Đỗ Minh Cầm


147

Khoa Dược

Số ĐT: 84.343700/251/252Email: nip_vn@hn.vnn.vn

Ds. Nguyễn Trung Hằng


150

Pḥng Kỹ thuật thông dụng (GTD)

Số ĐT: 84.343700/293/303/302Email: nip_vn@hn.vnn.vn

Ks. Dương Mạc Tuấn


Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *