Các công tŕnh nghiên cứu Nhi Archive

Reye’s syndrome in the United States from 1981 through 1997.

Belay ED, Bresee JS, Holman RC, Khan AS, Shahriari A, Schonberger LB. Division of Viral and Rickettsial Diseases, National Center for Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA 30333, USA. [email protected] BACKGROUND: Reye’s syndrome is characterized by encephalopathy and fatty degeneration of the liver, usually after influenza or varicella. Beginning in 1980,

Rotavirus vaccine and the news media, 1987-2001.

Rotavirus vaccine and the news media, 1987-2001. Danovaro-Holliday MC, Wood AL, LeBaron CW. National Immunization Program, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA 30333, USA. [email protected] CONTEXT: In August 1998, the US Food and Drug Administration licensed the first vaccine against rotavirus, the most important cause of severe childhood diarrhea. Fourteen months later, amid

Effect of rotavirus vaccination programme on trends in admission of infants to hospital for intussusception.

Effect of rotavirus vaccination programme on trends in admission of infants to hospital for intussusception. Simonsen L, Morens D, Elixhauser A, Gerber M, Van Raden M, Blackwelder W. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA. [email protected] BACKGROUND: Studies have reported a temporal association between a first dose of

HẸP EO ĐỘNG MẠCH CHỦ

Đặt vấn đề Hẹp eo động mạch chủ là một bệnh hiếm gặp, có tiên lượng tốt nếu được chẩn đoán và điều trị sớm. Tuy nhiên hiện nay nhiều bệnh nhân vẫn được chẩn đoán muộn. Mục đích của báo cáo này là nhằm thông báo 5 trường hợp hẹp eo động mạch chủ

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả thay máu cho trẻ sơ sinh vàng da tăng bilirubin tự do trong máu

Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ lâm sàng và bước  đầu đánh giá kết quả thay máu cho  trẻ sơ sinh vàng da  tăng bilirubin tự do trong máu                                                         BS CKII Trần Liên Anh – Khoa Sơ sinh                                                                     Bệnh viện Nhi Trung Ương Tóm tắt Mục đích tìm hiểu một số đặc điểm dịch tễ lâm